Opret
A password will be e-mailed to you.

SPØRGSMÅL:

Ja, sagen af den, at min søn lige er blevet et år, og derfor har hans far og jeg aftalt, at han skal til at prøve med en overnatning nede hos far hver anden weekend.

Hans far har dog stort set ingen penge. Han er på SU, så når husleje, lån, børnepenge og regninger er betalt er der næsten intet tilbage.

Er der mulighed for, at han kan få et tilskud fra kommunen til de weekender, han skal have vores søn? Lige nu sender jeg ALT med (også mad til hele døgnet), og det synes jeg ikke rigtig er en holdbar løsning.

SVAR:

Det er muligt at søge økonomisk hjælp til gennemførelsen af samværet. Om han vil være berettiget til hjælp afhænger dog af hans præcise økonomiske forhold. Det er dog altid værd at prøve og eventuelt også at klage over afgørelsen, hvis den i første omgang ikke lige falder ud, som man ønsker.

I ansøgningen kan faren henvise til:

Aktivloven § 83. Kommunen kan yde hjælp til udgifter ved udøvelse af ret til samvær med egne børn under 18 år, som ikke bor hos ansøgeren, og til lignende udgifter til oprindelige forældre, der efter forældreansvarslovens § 20 a får fastsat samvær med et bortadopteret barn, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Kommunen kan også yde hjælp til dækning af udgifter til en bopælsforælders transport af barnet i forbindelse med samvær. Det er en betingelse for at yde hjælp, at ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne.

Andre læste også:   Økonomisk støtte fra faderen?

Se desuden dette uddrag fra en vejledning:

Hjælp til udgifter ved samvær

411. § 83, stk. 1, skal ses i sammenhæng med reglerne om samvær i § 16 i lov nr. 387 af 14. juni 1995 om forældremyndighed og samvær. Efter § 16 søges barnets forbindelse med begge forældre bevaret ved, at den, der ikke har barnet boende, har ret til samvær. Reglerne om samvær er ikke længere knyttet til forældremyndigheden. Det betyder, at den af forældrene, der ikke har barnet boende, har ret til samvær, uanset om der er fælles forældremyndighed eller ej.

Efter § 83, stk. 1, kan kommunen yde hjælp til udgifter, som en ansøger har, når den pågældende udøver sin ret til samvær med eget barn/egne børn under 18 år, forudsat at barnet/børnene ikke bor hos ansøgeren. Egne børn er ansøgerens biologiske eller adopterede børn.

Økonomiske forhold
Kommunen kan kun give hjælp, hvis ansøgeren ikke har indtægter eller formue, som kan dække behovet.

Kommunen skal være opmærksom på, at forsørgere over 25 år, som får hjælp i form af kontanthjælp eller aktivering, får den samme hjælp, uanset om de har barnet boende hos sig eller ikke. De udgifter, der normalt er forbundet med at have børn, er således indregnet i hjælpen til personer over 25 år, uanset om barnet bor hos forsørgeren eller ikke. Dette gælder derimod ikke for forsørgere under 25 år, som ikke har barnet boende hos sig. De får en lavere hjælp alt efter, om de er hjemme- eller udeboende eller tidligere har haft indtægter af en vis størrelse. Derudover får de et tillæg, som svarer til børnebidraget, dog højst normalbidraget.

Andre læste også:   Forslag til samværs-model

Hvilke udgifter
Hjælpen kan for eksempel omfatte rejseudgifter, kost og deltagelse i aktiviteter med barnet. Kommunen kan ikke yde hjælp til udgifter, som ikke vil kunne afholdes af en normal lønindtægt.

Der kan kun undtagelsesvis ydes hjælp til udgifter ved samvær med børn, som opholder sig i udlandet hos forældremyndighedsindehaveren, og ved samvær her i landet med børn, som bor hos forældremyndighedsindehaveren i udlandet. Kommunen skal i sådanne situationer især påse, at der ikke ydes hjælp til fx rejseudgifter, der ikke kan afholdes af en normal lønindtægt. Muligheden for undtagelsesvis at bevare hjælpen efter denne lov under kortvarige ophold i udlandet er beskrevet i afsnit 2.3.

Venlig hilsen,

FORENINGEN MOR OG FAR

Foreningen mor & far vil udvælge spørgsmål blandt UMs medlemmer, som de vil besvare. Stil dem et spørgsmål. www.foreningenmorogfar.dk

Om forfatteren

Dette kunne også interessere dig

Efterlad en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort