Fora Om Ungmor.dk Svar på spørgsmål til redaktionen
Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 62 i alt)
 • Forfatter
  Indlæg
 • #5448606
  Tom
  2890 Indlæg

  Kære brugere,

  I december stillede I en del spørgsmål som vi dengang lovede at komme med svar på når vi kom ind i det nye år. Disse spørgsmål har vi nu samlet og gennemgået.

  Som I kan se er der ved hvert spørgsmål en forklaring på hvad vi er nået frem til, I er meget velkomne til at stille spørgsmål til disse forklaringer, husk blot at citere det punkt du har spørgsmål til og ikke hele startindlægget. Dog kan der forventes ventetid da der uvilkårligt vil være perioder hvor der ingen redaktionsmedlemmer er online.

  Skulle I have nye spørgsmål, ideer eller andet vil vi meget gerne modtage dette i pm, sådan at redaktionen kan tage disse op ved næste redaktionsmøde.

  For at skabe mere tillid mellem brugerne og redaktionen er det foreslået, at brugerne får lov til at stemme på nye redaktionsmedlemmer:

  Redaktionen ser selvfølgelig gerne at I brugere får så meget indflydelse som muligt, men når det handler om at der skal nye medlemmer i redaktionen, bliver dette ikke foretaget ved afstemning blandt brugerne. Det vigtigt, at vi i redaktionen har en stemme set i forhold til hvem der er i redaktionen, da vi herigennem sikrer at vores fremtidige arbejde bliver så optimalt som muligt, hvilket også kommer brugerne til gode. Dette skal forstås sådan, at når vi søger efter nye redaktionsmedlemmer, så søger vi tit og ofte efter bestemte kvalifikationer og derfor er det vigtigt at vi er den afgørende faktor i hvem der er i redaktionen.

  Dog skal det påpeges, at når redaktionen søger efter nye redaktionsmedlemmer, så bliver det meldt ud i god tid, sådan at I af jer der ønsker at være i redaktionen kan ansøge, eller I kan opfordre en bruger til at ansøge, som I gerne ser i redaktionen, derfor: Hvis du kan se dig selv i redaktionen kan du sende en ansøgning, så snart vi ansøger herom. Hvis du allerede har sendt en ansøgning, har vi stadig den til at ligge, og vi vil selvfølgelig tage disse i betragtning også. Hvis der er en bruger du gerne så i redaktionen, så er du mere en velkommen til at opfordre vedkommende til at ansøge. Måske er det netop dette kærlige skub, der skal til, for vedkommende til at ansøge, og på den måde får du som bruger indflydelse på, hvem der sidder i redaktionen.

  Det skal dog understreges at vi nok skal melde ud, når vi har brug for flere redaktionsmedlemmer og vi derfor åbner op for modtagelse af ansøgninger. Som skrevet bliver dette meldt ud i god tid, så I har god mulighed og tid til at se opslaget og dermed god tid til at ansøge.

  Der er blevet forslået, at brugerne skal have en selvvalgt tillidsbruger:

  Der bliver ikke på nuværende tidspunkt tale om en tillidsbruger. Vores begrundelse herfor er, at vi ønsker at bibeholde samt arbejde hen i mod et godt bånd mellem bruger og redaktion, som der gerne skulle være imellem os. Vi ser derfor gerne at kommunikationen bliver mellem brugere og redaktionen, når der er noget der skal drøftes, tages op eller når I brugere har ris og ros osv.

  Ydermere vil det ikke alene gøre arbejdsgangen længere, men også øge risikoen for at vi kommer til at fejlbehandle eller mistolte når disse ting skal gå igennem endnu et led. Derfor ønsker vi, at der fokuseres på samarbejdet brugere og redaktionen i mellem, så alle kan føle sig godt tilpas.

  Det skal dog i denne forbindelse siges, at redaktionen senere i dette kvartal skal udvides og her vil vi som skrevet ovenstående opfordre alle interesserede til at ansøge og her kan I jo så opfordre en medbruger som I stoler på og som I anser som en god kandidat i redaktionen til at ansøge. Herigennem kan vi fokusere på et godt og nyttigt samarbejde brugere og redaktion i mellem.

  Der er blevet foreslået at redaktionen er mere åbne omkring hvem der har fået remindere og advarsler – og hvorfor de er blevet givet. Der ønskes også mere åbenhed omkring hvorfor et redaktionsmedlem har forladt redaktionen:

  Redaktionen vil så vidt det er muligt, forsøge at udvise mere åbenhed. Det vil med andre ord sige, at vi gerne må svare på spørgsmål omkring en brugers sletning/advarsel eller andet, såfremt der er givet tilladelse til dette af den givne bruger. I de tilfælde, hvor vi ikke får tilladelse til dette, indfrier vi selvfølgelig brugerens ønske herom og kan derfor ikke udtale os. Det skal dog understreges at vi er nødsaget til at modtage en eventuel tilladelse pr. mail.

  Set i forhold til remindere så er det en lidt anden sag, da brugeren jo stadig har adgang til Ungmor og derfor selv kan svare på spørgsmål, hvis det skulle blive aktuelt og brugeren selvfølgelig har lyst til dette. Som vi har snakket om før skal remindere ses som en venlig påmindelse om at følge reglerne og intet andet.
  Vi vil ikke lave deciderede offentlige udmeldninger om slettede/bannede brugere, men hvis de slettede parter på skrift giver os lov til at åbne op for hvad der er sket, så gør vi det. Vi vil derfor også kunne udtale os om en sag, hvis brugeren har accepteret dette, det er dog vigtigt at brugeren har accepteret dette og givet os tilladelse, da vi stadig ønsker at værne om jeres privatliv og nogen vil ikke have det godt med at der tales om deres sag. Dette skal respekteres, lige såvel som vi gerne vil forsøge at udvise mere åbenhed, så vidt det er muligt.

  I forhold til fakere er vi indstillede på, at åbne mere op, da vi er klar over, at brugere som har brugt tid på den aktuelle sag, er meget involveret i den givne sag og derfor sidder med en masse ubesvarede spørgsmål. Dog kan vi selvfølgelig kun svare i det omfang vi kender til sagen. Men vi har fuld forståelse for, at der er ønske om mere åbenhed på dette punkt.

  Når et redaktionsmedlem forlader redaktionen, vil der i fremtiden komme et opslag omkring dette med en forklaring på hvorfor, så her vil vi også udvise mere åbenhed.

  Der er stillet spørgsmålstegn ved om vi i redaktionen skal slette tråde/og indlæg:

  Redaktionen vil holde fokus på, at der selvfølgelig skal være plads til heftige debatter, hvor bølgerne godt kan gå højt uden at det betyder at trådene bliver lukket, for der skal selvfølgelig være plads til en god og livlig debat. Dog kan vi selvfølgelig ikke acceptere grimt sprog, personangreb, rullen med øjenene med videre. Der skal være plads til alle og alle skal så vidt muligt føle sig godt tilpas herinde. Vi vil som sagt være mere opmærksomme på, at der skal være plad til livlige og heftige debatter.

  I forhold til sletning af indlæg, vil vi først og fremmest gerne undskylde for, at vi på et tidspunkt fik slettet nogle konkrete indlæg, det er ikke noget vi normalt gør i. Vi bestræber os på, kun at redigere i indlæg om nødvendigt, i stedet for at slette, og lade jer vide, at vi i redaktionen har været inde og redigere det konkrete indlæg, og brugeren skal selvfølgelig nok få besked herom og hvorfor.

  Der er blevet påpeget at Tom ikke skulle være gået ind i at hverve stemmer til konkurrencer:

  Tom har allerede inden dette foreslag/denne påpegning sagt flere gange at han ikke igen vil gå ind i konkurrencer og han har beklaget det påstyr det gav for siden.

  Der er forslået at vi kigger retningslinierne igennem her på Ungmor:

  Redaktionen er selvfølgelig indstillede på at kigge retningslinierne igennem, for at se og overveje om der er nogle der ikke længere er en nødvendighed, om der er noget vi skal ændre med videre. Da dette er et omfattende arbejde, vil vil afholde et møde i nær fremtid, hvor vi kun vil fokusere på sidens retningslinier, når mødet er afholdt, skal vi nok udmelde, hvis og når der sker andre ændringer end dem vi allerede har ændret i forbindelse med alle jeres forslag.

  Der er kommet forslag om at Tom ikke skal være aktiv som bruger, men kun være på siden som ledelse, ligesom der også er kommmet forslag om, at pigerne i redaktionen ikke må skrive som private brugere:

  Til dette punkt er det vigtigt for os at sige, at redaktionen selvfølgelig også kan og må bruge siden som andet end redaktionsmedlemmer og derfor forbliver det sådan. Men i denne forbindelse skal det understreges, at vi selvfølgelig altid tænker over hvordan vi fremstår uanset om vi skriver som redaktionsmedlem eller som privat bruger.

  I som brugere skal også altid (så vidt muligt) kunne se om vi skriver som redaktionsmedlem eller almindelig bruger (dette punkt vender vi tilbage til) så det vil vi selvfølgelig bestræbe os på. Vi er opmærksomme på, at det selvfølgelig for jer brugere er vigtigt og dejligt, at blive bevidstgjorte om hvornår vi skriver med hvilken “kasket”, om vi er redaktionsmedlem eller privatbruger. Dog hænger disse jo oftest sammen og et redaktionsmedlem bør altid modtage den respekt denne har gjort sig fortjent til igennem sit store arbejde som frivillig for siden.

  Der er kommet forslag om at redaktionen skal have to brugere, en med vores brugernavn og en med vores brugernavn+redaktionsmedlem, så det er tydeligt at se hvornår vi skriver som redaktionsmedlem og hvornår vi skriver privat:

  Vi er helt med på, og forstår baggrunden for dette forslag, dog er det en kende omfattende og vores hensigt er faktisk altid at skrive med fed, og underskrive som redaktionsmedlem, når vi skriver på vegne af redaktionen. At vi måske ikke altid har været lige gode til dette, vil vi selvfølgelig tænke over og derfor blive bedre til dette. I første omgang vil vi derfor bestræbe os på at skrive med fed og underskrive som redaktionsmedlem, når vi taler på vegne af redaktionen, så der ikke opstår tvivl om hvornår vi skriver som hvad. Men igen bør et redaktionsmedlem altid ses som værende en del af redaktionen, om hun skriver med fed eller ej.

  Der er kommet spørgsmål i forhold til klagemuligheder i forhold til Tom, og os andre i redaktionen, endvidere er der spørgsmål om, om Tom skal kunne dømmes på lige fod med andre set i forhold til banninger, advarsler, remindere med videre:

  Vi i redaktionen har fuld forståelse for tanken bag disse spørgsmål, dog hænger det sådan sammen at der ikke kan klages højere en Tom.

  Det vil sige, at klagegangen ser således ud; I første omgang klages der til redaktionen, det kan være over en anden bruger, en episode der har udfoldet sig på siden, en beslutning der er taget eller den slags. Er man derefter ikke enig/tilfreds med den beslutning redaktionen har truffet, er der endnu den mulighed at klage til Tom.

  Skal der klages over redaktionen eller et enkelt redaktionsmedlem skal klagen sendes direkte til Tom og Soelver. Er der behov for at klage over Tom kan det gøres direkte til redaktionen ved at sende en pm til en af redaktionsmedlemmerne, herefter vil redaktionen så tage det op.

  Vi vil dog gerne understrege, at vi altid tager hånd om klagen og forholder os til den på lige fod med alt andet, forstået på den måde, at vi tager klagerne til os, forholder os til dem, og tænker over det i forhold til fremtidigt arbejde. Det er altså ikke sådan, at det ikke giver mening at klage til os. Vi skal nok behandle klagerne professionelt og vi er selvfølgelig indstillet på at tage tingene til os, indenfor rimelighedens grænser.

  I forhold til om Tom skal kunne modtage remindere, advarsler og banninger, er dette ikke aktuelt i og med han er sidens ansvarshavende administrator, men selvfølgelig skal alle i redaktionen, herunder også Tom, tænke over hvordan vi formulerer os og hvordan vi gebærder os på siden. Derfor har i som skrevet ovenstående altid mulighed for at klage til os og vi behandler derefter klagen professionelt.

  Der er kommet forslag om at Tom trækker sig tilbage:

  Dette bliver ikke aktuelt, da han er sidens ansvarshavende adminstrator, noget som herken brugerne eller redaktionen har indflydelse på at bestemme.

  Der er blevet spurgt til, om vi i redaktionen kan præcisere hvorfor en given bruger har modtaget en reminder, en banning osv:

  Der har altid været redaktionen hensigt, at præcisere baggrunden for banning, reminder, advarsel med videre. Derfor vil vi selvfølgelig gøre vores bedste i den forbindelse og i endnu højere grad fremover forsøge at præsicere disse.
  Ved banning/advarsel sendes en mail med begrundelsen(Det er derfor MEGET vigtigt at i har opgivet en mail i bruger under oplysninger!), remindere sendes pr. pm. Vi har indtil nu skrevet i disse hvorfor beslutningen er taget, og fremover vil vi forsøge at medlægge links eller citater til det beslutningen er taget på baggrund af, så der ikke er nogle tvivlspørgsmål om bevæggrunden for en reminder, en banning med videre.

  Der er kommet forslag om, at redaktionen ikke skal låse tråde med mindre det er yderst nødvendigt:

  Redaktionen ser også helst at trådende forbliver åbne og at vi kan debattere på et ordentligt niveau. Vi går ind og låser tråde, når vi mener dette er nødvendigt. Vi er klar over, at alle ikke er enige i, hvornår en tråd bliver låst, men vi gør det efter nøje overvejelse.

  Derudover skal det påpeges, at vi tit og ofte går ind i trådene først og gør opmærksom på, at de nu er ved at køre ud på et sidespor. Dette skal ses som en opfordring til at vende tilbage til den gode tone. Når vi har været inde over en tråd på den måde, måske op til flere gange og tråden alligevel løber af sporet, så vælger vi at låse den. Derfor er det altid mulighed for, som bruger at være med til at undgå tråden bliver låst.

  Hvornår åbner siden igen for oprettelse af nye brugere;

  Redaktionen bestræber sig på at åbne op for nye oprettelser inden februar.

  Når dette sker vil det i første omgang blive sådan at hver nyoprettede bruger skal godkendes manuelt af redaktionen. Dette sker kun hvis samtlige felter i profilen er udfyldt med fyldestgørende information. Det vil altså fremover bl.a. være nødvendigt at oplyse sit navn, som bopæl og lignende felter med andet end ”Spørg mig” og ”På jorden”.

  Vi vil samtidig opfordre alle vores nuværende brugere til at tage en kig på jeres profiler og udfylde den så fyldestgørende som det er jer muligt. Dette er ikke et krav for allerede oprettede brugere, men set i lyset af de sidste måneder hvor vi bl.a. er stødt på flere fakere, vil vi gerne fremhæve dette.

  Der er kommet forslag om mere lukkethed omkring Ungmor, sådan at man ikke kan se ligeså meget som man kan nu, hvis ikke man har en bruger herinde:

  Redaktionen har forståelse for at nogle brugere ønsker en mere lukket side, på baggrund af dette har vi for år tilbage efterkommet det ønske og oprettet flere lukkede forums og senest gjort dagbøgerne kun for brugere. EN stor del af Ungmor.dks succes og målsætning er at yde støtte og oplysning til unge mødre. Dette ønsker vi ikke at ændre på og derfor vil siden forblive som den er på nuværende tidspunkt.

  Der er spørgsmål omkring om det skal være muligt at blive optaget i lukkede forums, trods banning her fra:

  Da banning fra lukkede forums udelukkende sker i tilfælde af at en bruger har lækket oplysninger skrevet her i, har redaktionen efter nøje overvejelser ændret reglerne for dette således at det nu er muligt at søge optagelse i lukkede forums igen efter et års udelukkelse. Der vurderes individuelt i hver enkelt tilfælde ud fra grunde til banning.

  Derudover, lidt mere nyt fra redaktionen:

  Løftede pegefingre/remindere:
  Som flere nok allerede er bevidste om, har vi ændret løftede pegefingre, til remindere, også efter forslag fra brugere. Vi kan sagtens se, at remindere sender et helt andet og mere præcist signal. Derfor har vi nu vedtaget dette og brugt dette et stykke tid.

  Respekt for redaktionen:
  Som mange er jer ved var der en voldsom uro på siden lige før jul og der skal vi ikke tilbage til. Derfor ser vi os nødsaget til at gøre nye foranstaltninger for at beskytte siden, dens brugere og den redaktion som skal lede siden.
  Der skal ikke herske nogen tvivl om, at alle skal være velkomne til at komme med ris og ros samt forslag på en konstruktiv måde ligesom mange har gjort med de forslag vi nu har fået drøftet. Det skal I endelig blive ved med. Men vi kan ikke stå model til at nogle bliver personlige mod medlemmerne i redaktionen, disse arbejder frivilligt, gør deres bedste for at imødekomme alle og gøre Ungmor.dk til et hyggeligt sted at være for alle.

  Det er klart at ikke alle er enige om, hvordan dettes gøres på bedst mulige måde, men dette retfærdiggør på ingen måde tilsvining af redaktionen og dens medlemmer. Fremover vil alt sådan blive slået hårdt ned på, af hensyn til både redaktionen og sidens medlemmer. Vi vil derfor gerne understrege endnu en gang at redaktionen selvfølgelig ønsker at gå i dialog med sidens medlemmer og at vi ønsker alle er med til at opretholde den gode stemning og sammenhold på siden, ved at komme med forslag, ideer og også kritik. Dette skal dog altid gøres på en god og konstruktiv måde, hvor det aldrig bliver et personligt opgør mellem enkelte brugere og sidens ledelse og redaktion. Dette er aldrig til gavn for siden, bidrager til en rigtig dårlig stemning og kommer hverken brugere eller redaktion til gode.

  Som det er beskrevet i retningslinierne forventes det, at sidens redaktion behandles med respekt, selv når man er uenig i dens handlinger. Dette betyder ikke at man ikke må udtrykke sin mening eller sin utilfredshed, blot at det skal gøre på en ordenlig måde!

  Når alt dette er sagt, er vi nødt til at tilføje at vi trods den seneste tids uroligheder stadig nyder vores arbejde for Ungmor.dk’s redaktionen og at vi til enhver tid vil fortsætte det gode sammenhold mellem redaktion og brugere – I et forsøg på til stadighed at gøre Ungmor.dk for et hyggeligt, støttende og rart sted at være for nye og gamle unge mødre.

  Mvh
  Redaktionen på Ungmor.dk

  #8426271
  dolittle
  14676 Indlæg

  Super arbejde :super:

  #8426272
  Ally
  3193 Indlæg

  :super:

  #8426273
  -Findus-
  2951 Indlæg

  Læst 🙂

  #8426274
  Mystere
  8710 Indlæg

  Og læst… men uforstående overfor at nogle åbenbart vil ha Tom til at holde sig væk… :/

  #8426275
  MathildeLouise
  2331 Indlæg

  Læst 🙂

  #8426276
  Anonymous
  385723 Indlæg

  læst

  #8426277
  Anonymous
  385723 Indlæg

  Læst 🙂

  #8426278
  minblomst2008
  3627 Indlæg

  :super:

  #8426279
  nickiexplys
  2087 Indlæg

  læst 🙂

  #8426280
  Alienand
  13814 Indlæg

  Super gode og konstruktive svar :super: Dejligt at få en afklaring på det 🙂

  #8426281
  Anonymous
  385723 Indlæg

  ok 🙂

  #8426282
  PWeiss
  2199 Indlæg

  Det er bare super 🙂

  #8426283
  Anonymous
  385723 Indlæg

  😀

  #8426284
  Pernuller
  7903 Indlæg

  Godt arbejde!! :super:

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 62 i alt)

Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.